Col·leccions: quadres ceràmica

COL·LECCIONS: QUADRES CERÀMICA

Tema: Quadres de ceràmica de diferents col·leccions

Any de realització: 1970 - 1980

Tècnica: Engalbes i acabats amb esmalts.

Artista: Josep Vilà-Clara Garriga