Taller

ARTESANIA DE QUALITAT

Vilà Clara Ceramistes treballa la ceràmica de forma artesanal amb les tècniques tradicionals de la Bisbal d’Empordà. La matèria prima que s’usa és l’argila vermella, originària de la zona i de bona qualitat. Tot el procés de producció es fa de forma artesanal, des de la creació de la peça en si, fins a la decoració, que sempre es fa de forma manual i peça per peça.

El tractament del color i el meticulós procés de producció són molt importants per a l’acabat final del producte. A través de la investigació s’han desenvolupat noves tècniques, entre les quals destaca sobretot la gamma pròpia de colors i esmalts que s’apliquen a la decoració i l’acabat final de les peces de ceràmica.

Una vegada estan acabades i en cru, totes les peces es firmen individualment. Aquí ja se’ls fa una primera cocció a una temperatura de 990ºC. Seguidament s’esmalta la peça i es torna a coure a 1030ºC amb una corba de cocció molt llarga, que és el que li dóna el característic acabat final de la ceràmica Vilà Clara.